ee2e56cd-1939-435e-a848-4915c850e260

Bli med på "Praxis"

Mandag 24 okt kl 1930 på Ansgarskolen!

Bli med i en operatio divina: vi leser en tekst fra Bibelen sammen, er stille og ber hver for oss før vi spør oss "hva skjer nå?" Hver enkelt finner et eksperiment, en praksis som man skal øve på i en måned. Man oppretter chatgrupper for mellom 4-7 personer som man kan dele oppturer og nedturer med. Det blir en samling til slutt for å oppsummere.

"Operatio er å gå inn i evangeliets fortelling og spille dem ut i nye, moderne kulisser, og å blande seg inn i evangeliefortellingene, i stedet for å sitte høflig og se på og applaudere på de rette stedene. Vi må gjøre evangeliet til «vår business», ikke forbli i tekstene, men ta dem med oss inn i hverdagen vår. Det trengs å skapes menighetskulturer som hjelper oss til å - i møte med bibeltekster, prekener og teologiske samtaler -  spørre oss selv og hverandre: Så hva skjer nå? Hvordan skal vi ta med oss dette ut i hverdagen? I operatio lærer man ting man ikke kan lære på noen annen måte. Som Thomas Sjødin skriver i «Mens du hviler» «Det er først når man gjør noe, man forstår hvorfor man burde gjøre det» Da Jesus var ferdig med å vaske disiplenes føtter sa han «Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også GJØR det» Vi må gå fra hellig høring til hellig handling" 

Sitat: Stian Kilde Aarebrot

Vil du lese enda mer om hva dette er, besøk: etterkristus.no