Fellessamlinger

Fellessamlinger

Gudstjenester

Ytre Randesund misjonskirke har gudstjenester på Holte skole på søndager kl. 11.00. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen på våre gudstjenester, og legger bevisst opp til en uformell og avslappet stil for hele familien.

Vanligvis starter vi med en felles samling for alle. Deretter går barna på søndagsskolen eller tweens, mens de voksne fortsetter med sang, tale og annet program. Etter gudstjenesten er det vanligvis "kirkekaffi". Det er en god anledning til å bli bedre kjent andre, både for barn og voksne. Vi er veldig glade for å se at det kommer stadig flere nye på våre samlinger. Ta gjerne turen innom for å se om dette kan være et sted der du kan trives!

Abonner på kalenderen Google

Taler høsten 2018

Taler fra høsten 2018

Navn

Beskrivelse

Menighetsweekend 2018
Torbjørg Oline taler om å la den Hellige Ånd slippe til

Familiemøte - 19.aug 2018
Den barmhjertige samaritan

Gudtjeneste - 2.sept 2018

Barne- og tweenssøndag

Barna er det viktigste vi har, og vi ønsker at de skal ha det like gøy i kirka som foreldrene.

Etter en felles samling med de voksne, går barna til ulike grupper. Her får de et skreddersydd opplegg med fokus på sang, fortelling, drama, lek og aktiviteter. Vi ønsker at barna skal bli kjent med Jesus og med hverandre.

Barnearbeidet er delt opp med flere aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Det er to grupper for barn under skolealder, en gruppe for dem som har begynt på skolen, samt en egen gruppe for tweens. De to eldste gruppene har egne gudstjenester med fellessang, andakt, kanskje en video fra videogruppa, eller en dans eller et drama.

Vi har mange flotte ledere, men trenger fortsatt noe flere menn som medhjelpere. Kontakt pastor Kristin Lie ([email protected]) dersom du kan tenke deg å hjelpe til!

Hvor er disse møtene?

Alle gudstjenestene er på Holte skole, mens kveldssamlingene er like i nærheten, på Tømmerstø grendehus.

 

Taler våren 2018

Hør talene fra Ytre Randesund misjonskirke

Navn

Beskrivelse

10.juni 2018 - Stein Bjørkholt

27.mai 2018 - Stein Bjørkholt
Pastor Stein Bjørkholt taler om dåp.

21.mai 2018 - Clemente Duran - 2.pinsedag
Clemente snakker om pinsen

15.april 2018 - Ellen Merete Drønen
Hvilken verdi har egentlig nådegaver?

8.apr 2018 - Stein Bjørkholt
Jeg har en plass - Ef. 4, 7-16

4.mars 2018 - Mette Gellein Erøy
Mette Erøy taler om evigheten.

18.feb. 2018 - Gi det videre, del 4 - Stein Bjørkholt
Hvordan komme i gang? Få gode råd om hvordan du kan komme i gang allerede i dag!

4.feb. 2018 - Åndelige foreldre - Oline Nyli
Denne søndagen fikk vi flott besøk fra pastor i Fevik Misjonskirke.

21.jan. 2018 - Nærkontakt - Gi det videre, del 2 - Stein Bjørkholt
Stein taler om Jesus, barna og behovet for de tre O-ene: Omfavnelse, oppmerksomhet og oppmuntring. Dessverre har det siste hovedpunktet i talen ikke kommet med pga. en teknisk feil. Vi beklager det. I hovedsak handlet den delen av talen om behovet for oppmuntrende ord, særlig i relasjonen barn - voksne.

7.jan. 2018 - I Fars hus - Gi det videre, del 1 - Stein Bjørkholt
Talen tar utgangspunkt i bibelteksten i Lukas 2,41-52. I Fars hus handler blant annet om barnas behov for å bli kjent med Guds hus .

Taler høsten 2017

Hør talene fra Ytre Randesund misjonskirke høsten 2017

Navn

Beskrivelse

Stein Bjørkholt 10.des. 2017
Hør siste del av serien om reformasjonen

Isak Voie 3.desember 2017
Hør vår ungdomsarbeider, Isak Voies første tale høsten 2017

Ingunn Folkestad Breistein 6.nov. 2017
Det er 500 år siden reformasjonen, og søndagens tale handler om temaet "Kristus først" i sammenheng med dette.

Stein Bjørkholt 24.sept 2017
Tema: Paulus

Stein Bjørkholt 27.aug 2017
Stein Bjørkholt taler første del fra høstens tema som er Paulus

Taler våren 2017

Hør talene fra Ytre Randesund misjonskirke våren 2017

Navn

Beskrivelse

21.mai 2017 - Stein Bjørkholt
Stein fortsetter taleserien over temaet "Bibelen"

7.mai 2017 - Kristin Lie
Kristin Lie taler over temaet "Bibelen"

23.april 2017 - Stein Bjørkholt
Tale fra Ytre Randesund misjonskirke

2.april - Erik Andreassen - Din troshistorie
Din troshistorie eller tvilshistorie?

1.april - Erik Andreassen - Se forover
Vi ser ofte tilbake til hva som skjedde i livet vårt tidligere, for å finne Jesus der. Men han er foran oss, og vil være med oss fremover. Vær realist

19.mars 2017 - Kristin Lie
Kristin taler om den bortkomne/hjemkomne sønn

19.februar 2017 - Stein Bjørkholt
Stein Bjørholt taler blant annet om å leve i tiden, ut fra historien om Elia

5.februar 2017 - Stein Bjørkholt
Om David i det gamle testamentet

22. januar 2017 - Stein Bjørkholt
Andre tale i serien om å stole på Gud. Denne gangen er det Moses som er utgangspunktet for talen.

8.januar 2017 - Kristin Lie
I serien om å stole på Gud, aka "Helter i det gamle testamentet" taler Kristin Lie om Abraham