Vår 2017 - Del 2

Her kan du laste ned cellegruppeopplegget som brukes på kveldene. Noen av oppleggene hører sammen med talen fra søndagsmøtet, som du også finner på dette nettstedet.
Du finner de nyeste oppleggene til høyre, og eldre opplegg under her.

Grupper for kvinner, menn og familier

Annenhver uke samles mange av oss rundt om i hjemmene (eller ute) i manns- og kvinnegrupper. I tillegg er det også familegrupper som samles til litt ulike tidspunkt. I tillegg til møter samles vi også for mer nære og gode sosiale fellesskap. Det er et sted hvor vi blant annet snakker om tro, utfordringer og ber sammen.

Av praktiske grunner har vi valgt å dele i manns- og kvinnegrupper. Dette løser "barnevaktskabalen" for mange. Gruppene er vanligvis mellom 6 og 12 personer og samles fra 19.30 til 22.00.

I tillegg er det også familiegrupper, hvor både barn og voksne er sammen. Disse gruppene møtes vanligvis en gang i måneden.

Nye deltakere er hjertelig velkommen! Ta kontakt med en av personene under, eller noen du kjenner som er med i en gruppe, dersom du ønsker å bli med.

Vår 2017

Her kan du laste ned cellegruppeopplegget som brukes på kveldene. Noen av oppleggene hører sammen med talen fra søndagsmøtet, som du også finner på dette nettstedet.
Du finner de nyeste oppleggene til høyre, og eldre opplegg under her.