Grupper for kvinner, menn og familier

Annenhver uke samles mange av oss rundt om i hjemmene (eller ute) i manns- og kvinnegrupper. I tillegg er det også familegrupper som samles til litt ulike tidspunkt. I tillegg til møter samles vi også for mer nære og gode sosiale fellesskap. Det er et sted hvor vi blant annet snakker om tro, utfordringer og ber sammen.

Av praktiske grunner har vi valgt å dele i manns- og kvinnegrupper. Dette løser "barnevaktskabalen" for mange. Gruppene er vanligvis mellom 6 og 12 personer og samles fra 19.30 til 22.00.

I tillegg er det også familiegrupper, hvor både barn og voksne er sammen. Disse gruppene møtes vanligvis en gang i måneden.

Nye deltakere er hjertelig velkommen! Ta kontakt med en av Odda Jølstad (905 13 316) eller Marianne Bjørkholt (994 18 175), eller noen du kjenner som er med i en gruppe, dersom du ønsker å bli med.

Jeg har en plass

Et samtaleopplegg med fokus på nådegaver og tjenester.

Evigheten

Dette samtaleopplegget tar utgangspunkt i talen Mette Gellein Erøy holdt søndag 4. mars 2018.

Gi det videre

Et samtaleopplegg om viktigheten av å hjelpe våre barn og ungdommer til tro på Jesus og etterfølgelse av ham.