Dåp

Et samtaleopplegg omkring dåpsspørsmålet.

Grupper for kvinner, menn og familier

Annenhver uke samles mange av oss rundt om i hjemmene (eller ute) i manns- og kvinnegrupper. I tillegg er det også familegrupper som samles til litt ulike tidspunkt. I tillegg til møter samles vi også for mer nære og gode sosiale fellesskap. Det er et sted hvor vi blant annet snakker om tro, utfordringer og ber sammen.

Av praktiske grunner har vi valgt å dele i manns- og kvinnegrupper. Dette løser "barnevaktskabalen" for mange. Gruppene er vanligvis mellom 6 og 12 personer og samles fra 19.30 til 22.00.

I tillegg er det også familiegrupper, hvor både barn og voksne er sammen. Disse gruppene møtes vanligvis en gang i måneden.

Nye deltakere er hjertelig velkommen! Ta kontakt med en av personene under, eller noen du kjenner som er med i en gruppe, dersom du ønsker å bli med.

Jeg har en plass

Et samtaleopplegg med fokus på nådegaver og tjenester.

Evigheten

Dette samtaleopplegget tar utgangspunkt i talen Mette Gellein Erøy holdt søndag 4. mars 2018.

Gi det videre

Et samtaleopplegg om viktigheten av å hjelpe våre barn og ungdommer til tro på Jesus og etterfølgelse av ham.

Reformasjonens prinsipper

Høsten 2017 markeres det at det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser. I den forbindelse har vi laget et samtaleopplegg som tar utgangspunkt i reformasjonens hovedprinsipper, også kjent som de fem 'solas': Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Fide og Soli Deo Gloria.

Paulus

Et samtaleopplegg med utgangspunkt i Paulus sitt liv og virke. Opplegget følger undervisningen i våre gudstjenester for følgende søndager høsten 2017: 27. aug., 10. sept. og 24. sept.

Kvinnegrupper

Møtes i oddetallsuker (vår 2017)

Kontaktperson er pastor Kristin Lie

[email protected]
Tlf: 94298184

 

Mannsgrupper

Møtes i partallsuker (vår 2017)

Kontaktperson er pastor Stein Bjørkholt
[email protected]
Tlf: 48 25 46 62

Familiegrupper

Har ulike samlingstidspunkt.

Kontaktperson er Vibeke Berntsen
[email protected]
Tlf: 99 60 21 08

Mer info om familiegruppene

Vår 2017 - Del 2

Her kan du laste ned cellegruppeopplegget som brukes på kveldene. Noen av oppleggene hører sammen med talen fra søndagsmøtet, som du også finner på dette nettstedet.
Du finner de nyeste oppleggene til høyre, og eldre opplegg under her.

Vår 2017

Her kan du laste ned cellegruppeopplegget som brukes på kveldene. Noen av oppleggene hører sammen med talen fra søndagsmøtet, som du også finner på dette nettstedet.
Du finner de nyeste oppleggene til høyre, og eldre opplegg under her.