Kristin Lie går over i ny jobb!

Kristin Lie går over i ny jobb!

Vår kjære pastor, Kristin Lie, har takket ja til fast jobb som familieterapeut i Lillesand kommune. Hun starter gradvis i den nye jobben fra 1. oktober, men fortsetter som pastor i Ytre Randesund misjonskirke ut november. Fra 1. desember 2017 til 1. juli 2018 er hun innvilget permisjon fra sin pastorstilling. Mer informasjon rundt bemanningssituasjonen i menigheten kommer vi tilbake til i et menighetsmøte torsdag 16. november.

Vi er svært takknemlige for innsatsen Kristin har lagt ned i kirka vår de fire siste årene. Hun har vært en veldig god pastor. Nå ønsker vi henne lykke til i hennes nye jobb!