FELLESKIRKELIG GUDSTJENESTE

FELLESKIRKELIG GUDSTJENESTE

1.NYTTÅRSDAG

KL.17.00 i SØM KIRKE
.....les mer

FELLESKIRKELIG GUDSTJENESTE

1.NYTTÅRSDAG 

KL.17.00
SØM KIRKE

LITURG: Sokneprest i Randesund  EIVIND MARTINSEN

TALE: Pastor i Frikirken TRINE H. SYVERTSEN
SANG: AGNES AARSLAND

NATTVERD

KOLLEKT: KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND (KUP)