design-uten-navn-3

Pargrupper

Velkommen til ny smågruppe for par.

Vi fortsetter med initiativet til smågrupper for par. Denne gruppa skal være en vitamininnsprøytning i parforholdet, man lærer nye ting om hverandre som styrker forholdet i hverdagen og for fremtiden. Ønsket er at man kommer nærmere hverandre og Gud i felles trosliv. Og finne ny inspirasjon til å jobbe med parforholdet videre.

Samlingene vil ha ulike tema som man jobber med sammen i gruppa, der man først har samtale hver for seg, som par, før man snakker sammen i plenum.  Det blir også tid til bønn. 

Det blir åtte samlinger - annenhver uke - istedenfor vanlige smågrupper, oppstart blir informert om etter sommeren.

Det er plass til 5 par i en gruppe og gruppa ledes av Audhild og Richard Strømme (hjemme hos dem). Dersom det blir flere par som ønsker å delta så vil vi se på muligheten for å dele inn i livsfaser, og få gruppeledere som har vært gjennom disse livsfasene selv. 

Påmelding til pargruppene skjer på mail: [email protected]. Dere kan også sende en mail eller ta kontakt på annen måte dersom dere har noen spørsmål før dere melder dere på.