Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste

Første gudstjeneste denne høsten er søndag 19. august KL 11:00
NB!! Sted er DVERGSNES SKOLE VALSVIGVEIEN.
Da blir det utdeling av bok til alle som begynner i 1. klasse.
BT-kirke // Kirkekaffe // V E L K O M M E N