2yrm_stilling-2021-barnepastor-ppt

Vi søker barnepastor/barnearbeider!

Vi søker deg som vil bli hovedansvarlig for å lede arbeidet for barn og tweens 0-13 år og være en del av menighetens stab.


Du vil ha privilegiet å formidle Jesus til barn, så de kan bli kjent med Ham. Du tilrettelegger så barna skal få være aktivt med og tjene med sine gaver. Du vil også engasjere og organisere frivillige og ha foreldrekontakt. Dette er et teamarbeid hvor vi trenger å være flere som vil gi Jesus til barna!

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Du har et sterkt engasjement for å lede barn til tro på Jesus og etterfølgelse av Ham. Du ønsker å se hvert enkelt barn og heie frem deres gaver og kreativitet og la dem få bidra aktivt i BT-kirka og Tweens. Du leder og ar- beider godt alene og i team. Du evner å enga- sjere og inspirere frivillige.

Relevant utdannelse innen teologi, pedago- gikk eller som barnearbeider er ønskelig, men ikke nødvendig. Vi ønsker kandidater med erfaring fra lignende arbeid, enten som ansatt eller frivillig. Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Den som ansettes må arbeide i samsvar med menighetens visjon og verdigrunnlag. Alle som arbeider med barn og ungdom, må fremlegge politiattest.

Vi tilbyr en 50-60% fast stilling som barne- pastor/barnearbeider. Vi velger å lyse ut stillingen med begge titlene, denne vil avhenge av den valgte kandidaten.

Du får jobbe med mange energiske, kreative barn som gjerne bidrar og gir av seg selv. Du blir en del av en engasjert og positiv stab. Lønn, pensjon og forsikringsavtaler etter Misjonskirken Norges regulativer. Helgearbeid og noe administrative oppgaver må påregnes. Oppstart august, eller etter avtale.

Har du spørsmål angående stillingen ta kontakt med Torbjørg Oline Nyli (hovedpastor) på 41 41 62 68 eller på [email protected] Søknader sendes til [email protected]

Ytre Randesund misjonskirke er en lokal kirke i Kristiansand kommune.
Vi feirer gudstjeneste annenhver søndag på Holte skole og møtes i smågrupper.
Vi har Barne- og tweenskirke under gudstjenestene. Annenhver fredagskveld er det Tweens-kvelder med stikkordene «tro, vennskap og gøy». Tenåringsarbeidet annenhver lørdag heter Ytre, og vi har konfirmasjonsarbeid. Vi ønsker å være et relevant, raust fellesskap som er rotfestet i Gud og relasjonsorientert i bydelen vår. Vårt mål er å være en flergenerasjonsmenighet som har relasjoner på tvers av generasjonene og med fokus på Jesus – hele livet.
Vår visjon er: Vi vil hjelpe mennesker til tro på Jesus og til å bli mer lik han; gjennom å invitere alle til et fellesskap der han er i sentrum, og hvor den enkelte får tjene Gud med de gaver han gir.