Vil du være med å be?

Vil du være med å be?

Håper vi ser deg neste gang vi samles for å be!