varyr-2017.

Gudstjeneste, kveldsmøter og dypdykk

Ytre Randesund misjonskirke har gudstjenester på Holte skole på søndager kl. 11.00, eller både kl.10 og 12. ved plassbegrensninger. Sjekk programmet. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen på våre gudstjenester, og legger bevisst opp til en uformell og avslappet stil for hele familien.

Vanligvis starter vi med en felles samling for alle. Deretter går barna på søndagsskolen eller tweens, mens de voksne fortsetter med sang, tale og annet program. Etter gudstjenesten er det vanligvis "kirkekaffi". Det er en god anledning til å bli bedre kjent andre, både for barn og voksne. Vi er veldig glade for å se at det kommer stadig flere nye på våre samlinger. Ta gjerne turen innom for å se om dette kan være et sted der du kan trives!

Kveldsmøter og dypdykk

Vi har av og til kveldsmøter og andre kveldssamlinger på Holte skole eller på grendehuset. Følg med i kalenderen eller våre facebook-sider for å få med deg disse.