bt

BT-kirka

BT kirka

Barne og Tweens-kirka har egne møter under gudstjenesten i YRM. Det er også BT-mini for barn under skolealder.

Vårt mål er at barna som kommer i BT kirka skal bli kjent med Jesus og hverandre, og bli sett og møtt av trygge voksne. Vi ønsker at BT kirka, i samarbeid med hjemmet, skal være med å gi barna en slitesterk tro som varer livet ut. Dette vil vi legge til rette for ved ha aldersinndelte samlinger med lek, bønn, andakt, sang og samtale, der barna aktivt bidrar. 

Barn under skolealder møtes til BT-mini på formingsrommet. Barna i skolealder har en fellessamling i gymsalen med lek, bønn, andakt, sang og samtale, der barna aktivt bidrar. Deretter har 1-4 klasse  og 5-7 klasse egen samling.

Vi bruker Awana - les mer om dette her!

Har du lyst til å være med som frivillig, ta kontakt med vår barnepastor Elise Igland på tlf. 400 48 389 eller e-post [email protected]