bt

BT-kirka

BT-kirka

Barne og Tweens-kirka har egne møter under gudstjenesten i YRM.

Vårt mål er at barna som kommer i BT-kirka skal bli kjent med Jesus og hverandre, og bli sett og møtt av trygge voksne. Vi ønsker at BT-kirka, i samarbeid med hjemmet, skal være med å gi barna en slitesterk tro som varer livet ut. Dette vil vi legge til rette for ved ha aldersinndelte samlinger med lek, bønn, andakt, sang og samtale, der barna aktivt bidrar. 

Barn under skolealder møtes til BT-mini for en egen samling og aktivitet. Barna i skolealder har en fellessamling i gymsalen med lek, bønn, andakt, sang og samtale, der barna aktivt bidrar. Deretter deles 1-4 klasse  og 5-7 klasse for egen andakt og aktivitet. 

Én søndag i måneden har vi BT-mix under gudstjenesten. Da er alle barna i skolealder sammen for andakt og lek. 

Vi bruker Awana som søndagsskole ressurs - les mer om dette her!

Har du lyst til å være med som frivillig, ta kontakt med vår barnepastor Elise Igland på tlf. 400 48 389 eller e-post [email protected]