bt-kirka-logo-farger-web

BT kirka

BT kirka er for barn og tweens. Det er egne møter under gudstjenesten i YRM. Det er også BT mini og Knøtte BT.

Barn under skolealder har ulike aldersinndelte grupper der barna får tilrettelagt undervisning og aktivitet på de søndagene det er gudstjeneste. Disse kalles Knøtte BT og BT mini.

1.- 4. klasse og 5.- 7. klasse har to separate BT-gudstjenester, der barna planlegger og gjennomfører sine egne møter. 

En av verdiene våre er at barna og tweensa skal lære å bruke sine talenter og gaver tidlig og oppleve at de blir sett og brukt inn i menighetslivet.