bt-kirka-logo-farger-web

BT kirka

BT kirka er for barn og tweens. Det er egne møter under gudstjenesten i YRM. Det er også BT mini og Knøtte BT.

Barn under skolealder har ulike aldersinndelte grupper der barna får tilrettelagt undervisning og aktivitet på de søndagene det er gudstjeneste. Disse kalles Knøtte BT og BT mini.

1.- 4. klasse og 5.- 7. klasse har to separate BT-gudstjenester, der barna planlegger og gjennomfører sine egne møter. 

En av verdiene våre er at barna og tweensa skal lære å bruke sine talenter og gaver tidlig og oppleve at de blir sett og brukt inn i menighetslivet.

dsc00600

BT verksted

På verkstedene, som er ca. en lørdag i måneden, skjer det mye moro. Vi spiser sammen, har samtale om de neste gudstjenestenes tema og barna kan velge gruppe hvor de øver eller forbereder. Det er blant annet dansegruppe, snekkergruppe, sanggruppe, møteleder-gruppe, kreativ gruppe, dramagruppe og filmgruppe. BT kirka er også så heldige at de har egne gutteband som av og til deltar på gudstjenestene.
Her kan hele familien komme og være med. Samlingene er hjemme hos familien Reme, ca en lørdag i måneden.

Adressen er Vavikbakken 17.

Dette er også et sted man kan komme å være sosial, uten nødvendigvis å måtte delta på en gruppe. Alle er hjertelige velkommen!

Følg med på Facebooksiden for oppdatering og dato: https://www.facebook.com/groups/btkirka.