Om oss

Om oss
På søndagstur med kirka. Foto: Aslaug Finnestad

Ytre Randesund misjonskirke er en menighet som hører til Misjonskirken Norge. Vi ble stiftet i 2013, og i dag er vi nærmere 300 barn og voksne. Våre gudstjenester holdes på Holte skole. Da er det søndagsskole og BT kirka med flere separate opplegg for små barn og opp til 7.klasse. Noen søndager er det familiegudstjeneste, og da er alle generasjoner sammen.

I Ytre Randesund misjonskirke har vi noe vi kaller smågrupper. Da er vi en liten gjeng som møtes for å bli bedre kjent. Det finnes egne grupper for kvinner og menn, og i tillegg finnes det familiegrupper.

Menigheten driver også et stort barnearbeid,  tweenssamlinger og ungdomsarbeid.

Følg oss gjerne facebook_logo instagram-icon_1057-2227

 

Vår visjon

Guds barns enhet, menneskers frelse

 

«Jeg ber at de alle må være ett … for at verden skal tro at du har sendt meg.» (Joh.17,21)

Vi vil vise mennesker Jesus Kristus og hjelpe hverandre med å bli mer lik ham. Dette oppnår vi ved å være et fellesskap der Han er sentrum.

Vi ønsker å være en kirke for alle dager, hele livet. Smågruppene og gudstjenestene er viktige møtesteder for å bli bedre kjent med hverandre og med Gud.

Rotfestet

Å være kirke er ikke noe vi selv har funnet på, men noe Gud har kalt oss til og satt oss til. Om vi skal være sanne mot dette kallet må vi være forankret i Bibelen og i fellesskapet med den levende Gud. Derfor vil vi alltid la oss prege av Guds ord og bønn. Derfra henter vi veiledning, kraft og inspirasjon.

Raus

Vi tror at Gud er raus, og at evangeliet er budskapet om denne rausheten. Som Jesu etterfølgere ønsker vi å følge det eksemplet han har gitt oss. Rent praktisk betyr det at vi vil være rause med hensyn til vår bruk av tid, våre penger og hvordan vi forholder oss til mennesker.

Relevant

Vi vil dele evangeliet om Jesus på en relevant måte, både i og utenfor hjemmet. Vi vil svare på de spørsmål som stilles, dekke de behov som finnes og kommunisere på en måte folk forstår. Vi er også overbevist om at troen oppleves mer relevant når den leves og deles der hvor vi til enhver tid befinner oss. Evangeliet er ikke bundet av kultur, tid og sted, men er aktuelt for alle mennesker, til alle tider og på alle steder.

Litt historikk

Ytre Randesund misjonskirke ble startet som et arbeid ut i fra Randesund misjonskirke. Våren 2010 ble det etablert en startgruppe med ca.10-12 personer. I løpet av året vokste gruppen til det dobbelte, og på nyåret 2011 ble den delt inn i to ulike smågrupper. Gruppene vokste raskt og innen året var omme var seks grupper etablert. Parallelt med dette ble det også igangsatt et arbeid med såkalte prøve-gudstjenester. Disse ble holdt på søndager kl.17.00, og ble arrangert en gang i månenden gjennom hele 2011. F.o.m. 2012 ble det besluttet å ha gudstjenester annenhver søndag. I tillegg ble møtetidspunktet endret til søndag kl.11.00. Flere og flere kom på gudstjenester og mange nye ble lagt til smågruppene. Menigheten ble formelt etablert som selvstendig kirke tirsdag 5.mars 2013 under stiftelsesmøte som ble holdt på Tømmerstø grendehus. Det var 69 voksne personer som valgte å melde seg inn i menigheten. Kjetil Finnestad ble valgt som menighetens leder, og Stein Bjørkholt ble valgt som pastor/forstander. Det øvrige lederskapet bestod av Rita Jermansen Imenes, Torunn Fidje Lian, Oddvar Sodefjed, Marianne Bjørkholt, Kristine Wærenskjold og Hans Kristian Råmunddal.

I dag teller menigheten godt over 130 voksne medlemmer, og med barn er det nærmere 300 personer som er tilknyttet fellesskapet. Fortsatt er gudstjenester og smågrupper hovedsatsingsområder for menigheten. I tillegg er barne- og ungdomsarbeid, samt misjon og diakoni viktige satsingsområder. F.o.m. juni 2013 er også Kristin Lie ansatt som pastor i menigheten. Torunn F. Lian ble ansatt som administrasjonsmedarbeider i august 2016.