Om oss

Vi er en kirke som består av folk som bor og lever i Ytre Randesund utenfor Kristiansand.

Ytre Randesund misjonskirke

Ytre Randesund misjonskirke er en lokal kirke som feirer gudstjenester hver søndag på Holte skole i Kristiansand. I tillegg møtes menigheten i mange mindre fellesskap i forskjellige hjem i nærmiljøet. Menigheten har et stort barne- og ungdomsarbeid, som blant annet består av BT-kirka (egen gudstjeneste for barn og tweens), Tweens (egen samling for 5. -7. trinn annenhver fredag) og Ytre (egen samling for ungdom annenhver lørdag).

Menigheten er også engasjert i diakonalt arbeid både gjennom lokalt intergreringstiltak og skoledrift i Barranquilla, Colombia. Menigheten ble formelt stiftet i 2013, og er tilsluttet kirkesamfunnet Misjonskirken Norge.

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av omtrent 90 menigheter, og er en menighetsbevegelse med fokus på misjon.

Vil du lese mer om vårt kirkesamfunn gå inn på denne linken: https://mknu.no/omoss/

"Guds barns enhet, menneskers frelse"

- vår visjon

Rotfestet

Vi vil være en kirke som er forankret i Bibelen og i fellesskapet med Jesus.

Raus

Vi vil være en kirke som er sjenerøs, både i ord og i handlinger.

Relevant

Vi vil være en kirke for hele mennesket, gjennom hele livet.

Relasjonsorientert

Vi vil være en kirke preget av godt vennskap og nære relasjoner.

stiftelsesmote.
Stiftelsesmøtet 5. mars 2013

Kort historikk

Ytre Randesund misjonskirke ble startet som et arbeid ut i fra Randesund misjonskirke. Våren 2010 ble det etablert en startgruppe med ca.10-12 personer. I løpet av året vokste gruppen til det dobbelte, og på nyåret 2011 ble den delt inn i to ulike smågrupper. Gruppene vokste raskt og innen året var omme var seks grupper etablert. Parallelt med dette ble det også igangsatt et arbeid med såkalte prøve-gudstjenester. Disse ble holdt på søndager kl.17.00, og ble arrangert en gang i månenden gjennom hele 2011. F.o.m. 2012 ble det besluttet å ha gudstjenester annenhver søndag. I tillegg ble møtetidspunktet endret til søndag kl.11.00. Flere og flere kom på gudstjenester og mange nye ble lagt til smågruppene.

Menigheten ble formelt etablert som selvstendig kirke tirsdag 5. mars 2013 under stiftelsesmøte som ble holdt på Tømmerstø grendehus. Det var 69 voksne personer som valgte å melde seg inn i menigheten. Kjetil Finnestad ble valgt som menighetens leder, og Stein Bjørkholt ble valgt som pastor/forstander. Det øvrige lederskapet bestod av Rita Jermansen Imenes, Torunn Fidje Lian, Oddvar Sodefjed, Marianne Bjørkholt, Kristine Wærenskjold og Hans Kristian Råmunddal. Kristin Lie ble ansatt som pastor i halv stilling senere samme år.

I dag teller menigheten over 150 voksne medlemmer, og med barn er det over 300 personer som er tilknyttet fellesskapet. Fortsatt er gudstjenester og smågrupper hovedsatsingsområder for menigheten. I tillegg er barne- og ungdomsarbeid, samt misjon og diakoni viktige satsingsområder. 

 

Fast kontortid på Rona tirsdag og torsdag kl.10.00 -14.00

Kontakt oss