diakonihjerte_brittavigcarlsen-960x384

Diakoni - Fra menneske til menneske

Diakoni i Ytre Randesund misjonskirke;  “Fra menneske til menneske”. Vi vet at livet kan være uforutsigbart, derfor er diakonigruppa der som en støtte i livets utfordrende situasjoner. Vi har mange lagspillere i menigheten som kan hjelpe deg med både sjelesorg, samtale, veiledning, praktiske oppgaver eller liknende.

Du kan også ta kontakt på vegne av andre, enten du vet om noen som trenger et hjemmebesøk, et sykebesøk, en blomst, oppmuntring eller støtte i hverdagen. Vi eller andre i menigheten stiller gjerne opp og kan også videreformidle behov og åpne dører til videre hjelp. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Send oss e-post

Gruppa består av

Hva er diakoni

Diakoni er et begrep som brukes innen den kristne kirken om dens arbeid med nestekjærlighet som perspektiv. Det er definert som «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet».

- Wikipedia