Er du eller dere nye?

Gudstjenester

Vi håper alle som bor i Ytre Randesund, og som i dag ikke har et kristent fellesskap, skal kunne finne en plass hos oss.

Ytre Randesund misjonskirke har gudstjeneste på Holte skole hver på søndag kl.11.00.  Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen på våre gudstjenester, og legger bevisst opp til en uformell og avslappet stil for hele familien.

Vanligvis starter vi med en felles samling for alle. Deretter går barna på  BT-kirka som er søndagskole for barn og tweens, mens de voksne fortsetter med sang, tale og annet program. Etter gudstjenesten er det "kirkekaffe". Det er en god anledning til å bli bedre kjent andre, både for barn og voksne. Vi er veldig glade for å se at det kommer stadig flere nye på våre samlinger. Ta gjerne turen innom for å se om dette kan være et sted der du kan trives! Se i vår kaldender eller på facebook og instagram for tidspunkt og møtested!

Smågrupper for kvinner, menn og familier

Annenhver uke samles mange av oss rundt om i hjemmene (eller ute) i manns- og kvinnegrupper. I tillegg er det også familegrupper som samles til litt ulike tidspunkt. I smågruppene samles vi  for mer nære og gode sosiale fellesskap. Det er et sted hvor vi blant annet snakker om tro, utfordringer og ber sammen.

Av praktiske grunner har vi valgt å dele i manns- og kvinnegrupper. Dette løser "barnevaktskabalen" for mange. Smågruppene er vanligvis mellom 6 og 12 personer og samles fra 19.30 til 22.00.

I tillegg er det også familiegrupper, hvor både barn og voksne er sammen. Disse gruppene møtes vanligvis en gang i måneden.

Nye deltakere er hjertelig velkommen!

Ta kontakt med Maria V. Sandal (932 37 154) , eller noen du kjenner som er med i en gruppe, dersom du ønsker å bli med.