Bønnetjeneste

Vi tror at bønn er fellesskap med Gud, der Han får snakke til oss og vi får snakke til ham. 

Bønn

Vi har en bønnegruppe på Facebook kalt "Bønn i bunn" der vi kan dele bønneemner for menigheten. 

Dersom det er noe du ønsker at flere i menigheten skal være med å be for, kan du sende det på melding til Marie Haraldseid 915 79 421.
Meldingen vil bli spredt til en fast gruppe av forbedere som ber for de aktuelle behovene. 

Ønsker du å være med i en slik forbønnstjeneste kan du kontakte Marie Haraldseid på [email protected] eller nummeret som er angitt.