Du kan være med!

Vi trenger både faste givere og enkeltgaver til vårt arbeid

Gi en gave

Givertjeneste

Ytre Randesund misjonskirke driver et stort arbeid for barn, unge og voksne i vårt nærområde. Arbeidet er helt avhengig av gaveinntekter og frivillig innsats. Over 80% av vårt årsbudsjett dekkes gjennom gaveinntekter fra medlemmer og andre som ønsker å støtte kristent arbeid i Ytre Randesund.  

Vi setter stor pris på alle som bidrar til at vi kan drive et viktig arbeid i bydelen vår! Du kan opprette en fast givertjeneste med Avtalegiro eller velge å gi en enkeltstående gave med kort eller Vipps. For menigheten er det en stor fordel med flest mulig faste giveravtaler over Avtalegiro. Dette gir trygghet og forutsigbarhet i arbeidet.   

Vi håper at du ønsker å være med på å støtte Ytre Randesund misjonskirke. Alle gaver går direkte til arbeid i bydelen og vårt utadrettede arbeid. Vi vil bruke minst 10% av våre inntekter til å støtte misjonsprosjekter og annet utadrettet arbeid, i andre land og i Norge. 

Tusen takk for din gave!

 

Dersom du ønsker å gi direkte til konto, uten skattefritak, er kontonummer 3000.24.61435.

Vipps til #11636 Ytre Randesund misjonskirke. (Org nummer: 911811413). 

Gå til giverskjema

Min side

Dersom du er registrert kan du logge inn på Min side

Åpne min side