CroppedImage

Smågrupper for kvinner, menn og ungdom

Hva er en smågruppe?

En smågruppe  er en gruppe mennesker som samles regelmessig for å lære Bibelen og hverandre bedre å kjenne. Vi snakker sant om livet og vår egen relasjon til Jesus, ber sammen og tjener mennesker i vårt nærmiljø. Fellesskapet er åpent og vokser ved at nye inviteres inn. Fellesskapene møtes primært i hjemmene.

Vi ønsker at gruppesamlingene skal integrere de ulike dimensjoner i det kristne liv slik:

  • Den vertikale dimensjon: fra Gud til oss og fra oss til Gud
  • Den horisontale dimensjon: fra deg til meg. Samspillet mellom medlemmene i gruppen.
  • Til sist den utadvendte dimensjon: fra oss til dem. Åpenheten for å nå ut til omverdenen slik at kirkeuvante og kirkefremmede kan bli integrert inn i den livsnære gruppen.

Når disse tre dimensjonene flyter sammen i gruppen får vi grupper som både er Jesus-fokuserte, livsnære og utadrettet. Noe vi mener er helt avgjørende for å ha en velfungerende gruppe.

Hvorfor smågruppe?

I Bibelen er det tydelig at i den første kristne menighet hadde to typer av fellesskap. Menigheten møttes både på større plasser i det offentlige, men også i mindre fellesskap i hjemmene.  Vi leser for eksempel i Apg 5:42:  «….Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias.»

At de første kristne hadde ulike fellesskap er noe mer enn tilfeldig organisering. Ulike størrelse på felleskap kan være til hjelp på ulik måte. De mindre fellesskapene hjelper oss til større nærhet og til å erfare felleskapets omsorg. Videre er det mindre fellesskapet også viktig for vår åndelig vekst. I mindre fellesskap har vi noen å be sammen med, noen å samtale om bibelen med, og medvandrere som kan holde oss ansvarlige på områder hvor vi trenger det.

Velfungerende smågrupper vil bidra til å forandre liv og hjelpe mennesker til å leve som disipler i hverdagen.

Dette ønsker vi at smågruppene skal inneholde:

Vi ønsker at samlingene i smågruppene skal være forutsigbare og bygget over en felles lest. De starter gjerne med en innledende prat rundt en kaffekopp eller kveldsmat, før vi beveger oss inn i det som er tema for kvelden. Avslutningsvis er det fokus på dele liv og forbønn for hverandre. Gruppene samles gjerne hver 2. hver uke. En gruppesamling varer gjerne mellom 2-3 timer, etter hva gruppen har avtalt. Gruppene er delt inn i manns- og kvinnergrupper for at barnevaktkabalen lettere skal gå opp!

Bli med!

Vi ønsker å se flere i vår menighet bli en del av en smågruppe, og vi arbeider derfor kontinuerlig med å opprette nye grupper. Om du er interessert i å bli med i en slik gruppe, eller om du har spørsmål kan du ta kontakt med Maria V. Sandal (932 37 154), eller noen du kjenner som er med i en gruppe.

Samtaleopplegg

Vi legger ut samtaleopplegg fortløpende på vår interne facebookside: Ledere for smågrupper i Yrm

opplegg-for-smagruppene-uke-22-og-23

sporsmal-til-smagruppene-uke-20

spørsmal til smågrupper uke 19

smagruppeopplegg-uke-18

Smågruppeopplegg uke 11 og 12