CroppedImage

Er du vår nye ungdomspastor?

Vi ønsker en relasjonsorientert leder som er glad i Jesus og brenner for ungdom.

Vår ungdomspastor har fått ny jobb, og vi er spent på om det er du som er hans etterfølger fra sommeren 2023:

Vi ønsker en relasjonsorientert leder som er glad i Jesus og brenner for ungdom. En pastor eller ungdomsarbeider som er der det skjer, er inkluderende og skaper stemning -og som samtidig er en trygg voksen som tar ansvar, har overblikk og setter retning.

Arbeidsoppgaver

Lede ungdomsarbeidet "Ytre" som har samling annenhver helg, og "Ferdig Konfa" som har samlinger annenhver uke. Planlegge og gjennomføre misjonstur. 
Organisere og følge opp ungdommenes vennegrupper. Oppfølging og veiledning av ungdommer gjennom samtale og bønn. Jobbe med fellesskapsutvikling, relasjonsbygging, ledertrening og disippelgjøring blant ungdommene. Undervisning i konfirmasjonsarbeidet og andre sammenhenger.Deltagelse i stabsmøter og på gudstjenester. Deltagelse i Misjonskirken UNGs arbeid, og bidra på leirer og stevner.
Være hyrde og forbilde for ungdommene i livsstil, forkynnelse og i sosiale sammenhenger.


Kvalifikasjoner og egenskaper

Teologisk utdannelse og relevant praktisk erfaring er ønskelig.
Som person er du engasjert, glad i Jesus og i ungdommer. Du har øyne som ser de som passer inn og de som ikke gjør det. Du liker å undervise og forkynne.
Vi har overvekt av kvinner blant menighetens ansatte, så menn oppfordres til å søke. Det kreves politiattest for arbeid med barn og unge.

Vi tilbyr

60% fast stilling som ungdomspastor eller ungdomsarbeider. Arbeidstiden er knyttet opp til menighetens ungdomsarbeid som i hovedsak foregår på kveldstid og i helger.
Du blir del av en dedikert og positiv stab, et nettverk av frivillige voksne, og ikke minst en god gjeng ungdom som er engasjert i eget arbeid -blant annet gjennom eget ungdomsstyre.

Lønn etter Misjonskirken Norges tariff. Oppstart i august, eller etter avtale.
Søknadfrist 28.04.2023  Søk her