vekst_2

Giverglede i YRM

Bli med!

Økonomi er viktig. Slik er det også i en menighet. Vi ønsker å være et attraktivt og livskraftig kristent fellesskap for bydelen vår. Det er fantastisk å se at mange hundre barn, unge og voksne oppsøker menigheten hver uke! Mange bruker mye fritid på frivillig arbeid i YRM, og mange bidrar økonomisk gjennom gaver og støtte. Sammen bygger vi en god menighet for vårt lokalmiljø!  

Som frimenighet har vi ikke offentlig støtte til vår drift, utover noe refundert kirkeskatt. Dette får vi for de av våre medlemmer som har meldt seg ut av Den norske kirke, og inn i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Et medlemskap i kirkesamfunnet er dermed også med på å støtte vårt lokale arbeid. Ta gjerne kontakt med noen i staben om du ønsker mer informasjon om medlemskap. 

Uansett er det slik at over 85 % av vårt totalbudsjett kommer 
fra gaver og støtte. Vi som er med i YRM har dermed gode muligheter til å påvirke menighetens økonomi og handlingsrom gjennom våre gaver. Vår felles givertjeneste gjør det mulig å satse på ansatte, barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester, smågrupper, misjon og andre prosjekter. Alt vi gjør skal bidra til å bygge Guds rike - i og utenfor Norge. 

Vi er opptatt av at det skal være engasjerende, meningsfylt og lystbetont å delta med frivillig innsats og økonomi til menigheten. Vi ønsker givere som gir med glede, fordi vi sammen ønsker å delta aktivt i videre utvikling av alt det gode som skjer i YRM. Vi ønsker giverglede fremfor mas om penger. 

Registrering av fast givertjeneste  
For de som har lyst til å være med å gi til YRM, vil vi sterkt anbefale fast givertjeneste. Mest mulig forutsigbare månedlige inntekter betyr mye når vi skal planlegge menighetens arbeid. Om du ønsker å registrere deg som fast månedlig giver, kan du enkelt gjøre dette her: Gi en gave.  

I skjemaet kan du enkelt registrere at du ønsker skattefradrag. Husk at begge ektefeller kan få skattefradrag, hvis dere registrerer hver deres avtale for fasttrekk. 

Endring av månedlig beløp 
Mange har bidratt med fast givertjeneste gjennom mange år. Dette er veldig bra! Samtidig er du kanskje en av dem som ikke har justert ditt månedlige beløp i takt med lønnsutvikling og økte kostnader i menigheten? Vi oppfordrer deg til å vurdere om det er mulig å gi et litt høyere månedlig beløp enn det du kunne for kanskje 5-10 år siden. Endring av månedlig fastbeløp kan enkelt gjøres på Min Side. 

Når du kommer inn på Min Side kan du enkelt scrolle ned til Fastavtale for gaver, trykke på feltet med 
tre små prikker, og endre månedlig beløp.  

Takk for ditt bidrag!
Det er vår felles innsats som gjør det mulig å utvikle en livskraftig menighet i bydelen vår. Tusen takk for at du bidrar med frivillig innsats og giverglede i YRM!