host-2022-3

Høsten 2022

I høst skal vi utforske ulike trospraksiser sammen i YRM.

TROSPRAKSIS

Jesus kom for å frelse verden og gi oss fremtid og håp, et evig liv med Gud. Det får vi ved å takke ja til Jesus – helt uten krav og prestasjon. 

Ef 2.8-10

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv." Så fortsetter det: 

"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Og de gode gjerningene handler ikke bare om hva vi kan gjøre av godt for andre, men også hva som kan være godt for oss! Hva er de gode trosvanene, trospraksisene vi kan gå inn i? 

Vi som ønsker å følge Jesus er kalt til å ligne på Ham midt i vår verden. Hvordan skal de se ut? Hva kan vi lære av Jesus om et annerledes liv, levd i Ytre Randesund i 2022. 
Hver søndag ser vi på en trospraksis sammen, troen kommer av forkynnelsen. MEN vi vil også legge opp til å øve på noen trospraksiser sammen! 

Hva er en trospraksis? Det er å  praktisere, gjøre det vi tror på. Allistar McGrath (amerikansk teolog)  har sagt:
“Åndelighet er det du gjør med det du tror på.”

Åndelighet handler altså om mer enn følelser, meninger og opplevelser. Det handler om vaner, praksiser, uttrykk for troen. 

For det er i henda og beina det trenger å komme ut og vises! Det er også eneste måten naboene og vennene og kollegene våre kan merke vår tro. Når den uttrykkes i ord og handling.

Derfor lager vi også en YRM-pod med litt mer undervisning eller vitnesbyrd om søndagens tema, og du inviteres til å joine et praksisfellesskap «praxis» en måned senere i høst, en dagsretreat, å følge en bibelleseplan og noen konkrete øvelser. 

Vi ønsker å gi hverandre noen nøkler som kan hjelpe oss alle til å leve ut troen som f.eks: : Gudstjenesten, Bønn, Guds ord, Stillhet, Faste, Gavemildhet og Enkelthet.

Jesu disipler kunne også blitt kalt lærlinger. De gikk sammen med Mesteren, hørte ham, så ham i aksjon og så ble de sendt ut, av den Hellige Ånd. Vi er også kalt til å være disipler, lærlinger, og vi er sendt ut – med kraften fra Den Hellige Ånd. I ditt liv, i din livssituasjon, med dine begrensninger og muligheter, er du kalt til å leve et disippelliv. 

Da trenger vi masse av Guds nåde. Vi trenger Den Hellige Ånd som kraft og hjelp, og vi trenger gudstjenestefellesskapet for å oppmuntre hverandre og for å praktisere troen sammen. Det viktigste stedet troen leves ut er i hverdagen vår, men vi trenger også å være kirke sammen. 

Her er oversikt over høstens gudstjeneste og kveldsmøter.

14