162a7b56-24c5-4af3-bc7e-3458366ccfbe.

Nattverd hjemme

Skjærtorsdag oppmuntrer vi til å feire nattverd der du er!

Inviter gjerne noen med hjem eller bort på hytta! Les gjerne bibelteksten og snakk sammen om hva den enkelte stopper opp ved teksten. 

Forbered nattverden med noen biter med brød.

Finn fram rød saft eller druejuice.

Alle som tror på Jesus, kan delta i nattverden.

Les bibelteksten fra 1.Korinterbrev kapittel 11, vers 23-26

Be en kort takkebønn for måltidet– og for Jesu død for oss

Brødet deles ut samtidig med at den som gir det sier:

Jesu Kristi kropp – gitt for deg

«Vinen» deles ut samtidig med at den som gir det sier:

Jesu Kristi blod – utøst for deg

Be en kort takkebønn og avslutt med at alle deltar i velsignelsen:

Velsign oss Gud Fader,

Velsign oss Guds Sønn,

Velsign oss Gud du Hellige Ånd. Amen.