1untitled-design-(9)

Pastorvikar

Endelig er vikaren på plass!
Torbjørg gikk ut i barselpermisjon i starten av mai og skal være borte et år. I hennes fravær skal Stein Bjørkholt være vikar i en 40% stilling, samtidig som han er menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge i 60%.
Vi i stab og lederskap ser frem til han starter i august.