50649_368910_badae28b00

Sommermøter i Salem

I sommer er du velkommen på kveldsmøter i Salem!

Vi er glade for at Guds ord skal forkynnes og Jesus lovsynges gjennom hele sommeren.
25.juni - 13.august arrangerer vi "Sommer i Salem" med kveldsmøter kl.1930 hver søndag.
Vi får mange spennende talere på besøk, og variert musikk:

                 Talere                                   Musikk
25.juni:     Jens Kåre Lindal                 Anne Lise Haddeland 
  2.juli:      Marius Hodne                      Ann-Helene og Jan Egil Knutsen
  9.juli:      Jens Petter Jørgensen       Arvid Pettersen m. band
16.juli:      Solfrid Quist Natvig            Synnøve Aanense
 23.juli:     Tone Lise Gustavson         Syver m. team
 30.juli:     Bjørn Øyvind Fjeld              Martin Wikstøl
  6.aug:    Halvard Hasseløy               Lovsangsteam fra Salem
13.aug:    Thomas Neteland              Kveldsmøte team fra Salem

Alltid kirkekaffe og gratis inngang. Varmt velkommen!