Hjelp til utsatte barn i Colombia

Vi støtter lokale skoler i Colombia

Ytre Randesund misjonskirke er engasjert i et betydelig misjonsarbeid i Colombia. Barneskoler i Barranquilla og misjonsarbeidere i Bogotá:

Det første prosjektet menigheten valgte å støtte er lokalisert i kystbyen Barranquilla. Der drives det fire barneskoler i regi av de lokale misjonskirkene. Det går til sammen rundt 500 barn på skolene. Skolene er preget av godt læringsmiljø og kristne verdier. Omsorg, nærhet og god veiledning blir gitt av dyktige og kompetente lærere.

I tiden fremover vil mye av midlene som samles inn på våre møter og samlinger gå til dette viktige arbeidet i Colombia.

Litt mer om Colombia:

Colombia ligger i Sør-Amerika og har i overkant av 40 millioner innbyggere. Landet er kjent for sin kaffe- og blomstereksport. Dessverre er nyhetsbilde fra Colombia også preget av vold og krig. En 40 år lang borgerkrig, kartellvirksomhet, narkotika og korrupsjon preger landet. Hovedstaden er Bogota, og ligger midt i landet.

Barranquilla er den største havnebyen, og ligger på nordkysten, dvs. Karibien. Det bor rundt 2.000.000 innbyggere der. Mye av befolkningsveksten i Barranquilla de senere årene kommer som ren følge av urolighetene i landet. Geriljabevegelser og paramilitære grupper har gjort levekårene svært vanskelige på landsbygda og derfor flykter folk til byene. Mange av disse etablerer egne bydeler i utkantene av den allerede eksisterende bebyggelsen. Disse områdene mangler så og si alt av infrastruktur. Det er i disse områdene Misjonskirken Norge har valgt å etablere sin skolevirksomhet. Tre av skolene våre ligger i forstaden Soledad. Dette området alene har vokst med ca.150.000 innbyggere bare siden 2005.